Svatováclavská vyjížďka je pořádána dne 28. září  jako pohodová vyjížďka historických automobilů a motocyklů vyrobených do r. 1980, která splňují podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

 

 

 9. ročník 28. září 2019

Devátý ročník vyjížďky je již minulostí, děkujeme vám za Vaši účast, počasí nám přálo, věříme, že jste si vyjížďku užili. Děkujeme za krásný den!

 

 vyhodnocení vyjížďky - facebook města Nový Jičín

 
 
 
 
 
 

Informace - prováděcí ustanovení 9. ročník